Personnel

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  วิเชียร บุญเตี่ยว

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

 • thumbnail

  นายธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางอรวรรณ สังข์ทอง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

^