ป้ายกำกับ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วก.กระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ

12 มิ.ย. 2562 0 376

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงพานิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตัวเองหรื

1
^