ป้ายกำกับ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

04 ธ.ค. 2561 0 390

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ระนอง ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. ประเภท

1
^