ป้ายกำกับ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำปีการศึกษา 2562

19 ส.ค. 2562 0 491

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำปีการศึกษา 2562

1
^