Personnel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย เชนทร

  รองผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นายชัชชัย นนทสิงห์

  หัวหน้างานกิจกรรม

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชาย ไพโรจน์

  หัวหน้างานปกครอง

^