วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด


เขียนโดย ADMINISTRATOR | 19 พฤษภาคม 2019
POSTED IN งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลการ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

                                              วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี มีอัตรากำลังของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 41 คน ประกอบด้วย
                                                      ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา                                   จำนวน   3 คน
                                                      ๒. ข้าราชการครู                                              จำนวน   8 คน
                                                      ๓. พนักงานราชการ                                        จำนวน   9 คน
                                                      ๔. ครูพิเศษ                                                     จำนวน   6 คน
                                                      ๕. ลูกจ้างชั่วคราว                                           จำนวน  15 คน
               
                                                                                                                              รวม     41 คน
หมายเหตุ
มาช่วยราชการ 1 คน
ย้ายสถานศึกษา 3 คน
ปฏิบัติงานจริง 38 คน

......................................................................................................................................................................................................

                                         ตารางจำแนกข้อมูลบุคลากรตามความรับผิดชอบ
                  
                  
                  

                       
                       
.....................................................................................................................................................................................................
ทำเนียบบุคลากร
                          
.................................................................................................................................................................................................
                         
                                 
......................................................................................................................................................................................................
                         
                         
                           
.............................................................................................................................................................................................
เขียนโดย ADMINISTRATOR | 19 ตุลาคม 2020
POSTED IN งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
................................................................................................................................................................
เขียนโดย ADMINISTRATOR | 19 ตุลาคม 2020
POSTED IN งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


.......................................................................................................................................................

^